NetUP Internet TV / OTT

NetUP OTT İnternet üzerinden interaktif IPTV hizmetleri sunmak için geliştirilen bir çözümdür. Canlı akımların genellikle çoğa gönderim yöntemiyle yayımlandığı ve yüksek bit oranlarına sahip özel ağlardaki IPTV'ye kıyasla Internet TV (OTT) tek yöne yayın ve daha verimli çözücülere (codecs) ihtiyaç duyar. Bundan dolayı, ilave kod çözücülere ve akım cihazlarına gerek vardır.

Kurulum içinde birkaç anahtar unsur yer alır:

ve isteğe bağlı olarak:

DVB - IP ağ geçitleri ve kod çözücüler İnternet üzerinden dağıtım için canlı TV akımlarını alıp dağıtım için hazırlarlar. CDN sunucuları kodu çözülmüş akımları alıp nihai kullanıcılar arasında dağıtırlar ve onları yetkisiz kullanıma karşı korurlar. IPTV arayazılımları ve faturalandırma sistemleri IP set üstü kutuları ve kullanıcı hesaplarının yönetiminden sorumludurlar.

NetUP OTT çözüm diyagramı

NetUP OTT çözüm diyagramı

Desteklenen hizmetler:

  • TV kanalları
  • Elektronik program rehberi (EPG)
  • İstek üzerine Video (VoD)
  • Sanal sinema (nVoD)
  • İstek üzerine TV (Catch Up TV, Catch up TV)
  • Zaman ayarlı (Time-shifted) TV (TSTV, Pause Live TV)