IP CAS/DRM – Hệ thống Truy cập có Điều kiện cho IPTV

Hệ thống Truy cập có Điều kiện (CAS) của NetUP dùng để giới hạn truy cập đến nội dung đa phương tiện, chẳng hạn như dùng để mã hóa nội dung để chỉ người dùng hợp pháp mới có thể giải mã và xem nó. Các dòng mã hóa được truyền qua các các kênh không bảo vệ.

IP CAS cho phép nhà cung cấp dịch vụ IPTV kiểm soát nghiêm ngặt truy cập đến nội dung và vì thế cho phép xây dựng các quan hệ tài chính với cả các thuê bao và nhà cung cấp nội dung.

Hệ thống Truy cập có Điều kiện của NetUP gồm hai phần: hệ thống máy chủ và mô-đun máy khách.

NetUP CAS/DRM

Request price

 

Bộ phận máy chủ có chức năng mã hóa các dòng IP đa hướng trong thời gian thực bằng cách sử dụng DVB CSA (thuật toán mã hóa thông dụng), và cũng tạo ra các khóa mã hóa. Các khóa này được phân phối theo kiểu đa hướng và theo chính nội dung đó, và được định hướng đến cùng địa chỉ đa hướng, nhưng theo cổng khác.

Một số hệ thống máy chủ CAS có thể được sử dụng đồng thời, trong khi đó bộ cân bằng tải sẽ phân phối công việc giữa chúng.

Bộ phận máy khách nằm trong hệ thống máy khách STB, đây là chương trình chạy trên các hộp giải mã tín hiệu truyền hình của người dùng. Ứng dụng này nhận các khóa từ dòng và truyền chúng đến chip CSA trên máy (bộ giải mã phần cứng) có chức năng giải mã các dòng đa phương tiện trong thời gian thực.

Máy khách STB có chức năng kiểm soát truy cập của người dùng đến các dòng khác nhau dựa trên chi tiết đăng ký thuê bao của người dùng được lưu trữ trong hệ thống lập hóa đơn. Người dùng được nhận dạng bằng một chứng nhận SSL gắn với STB và chỉ được dùng một lần.

Bộ phận máy khách trong hệ thống là đáng tin cậy và được bảo vệ tốt chống lại các mối đe dọa về bảo mật có thể xảy ra. Để cấp quyền, người dùng phải nhập mã kỹ thuật số có số lần nhập giới hạn. Quy trình giải mã không phải do người dùng kiểm soát mà hoạt động một cách tự động. Giờ địa phương của các hộp giải mã tín hiệu truyền hình IP được đồng bộ hóa theo định kỳ với hệ thống máy chủ Middleware.

Hệ thống này có DVB CAID 0x4AEF.