NetUP MyTV / Digital Signage

Tạo luồng kênh riêng là nhiệm vụ quan trọng của các nhà mạng cung cấp dịch vụ truyền hình. Các kênh tư nhân cũng có thể là những kênh thông tin, mang đến cho người dùng tin tức về các dịch vụ mới, hoặc cũng có thể là những kênh thương mại, ví dụ như dạng thức cung cấp thông qua thuê bao trả trước. Các kênh này có thể chiếu các bộ phim, sê-ri truyền hình hay bất kỳ nội dung nào khác cho những người đăng ký xem.
 
Ngoài ra, có thể sử dụng tính năng tạo kênh truyền hình riêng cho các ứng dụng bảng hiệu kỹ thuật số: phát sóng quảng cáo tại các trung tâm thương mại, màn hình trên đường phố, thông điệp tại các cơ sở sản xuất, v.v... Rõ ràng là việc hiển thị quảng cáo đó hiệu quả hơn nhiều so với các biển quảng cáo tĩnh và các bảng thông tin: ảnh động, trao đổi thông điệp về nội dung nhanh và đơn giản cùng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao hơn.
 

NetUP MyTV / Bảng hiệu kỹ thuật số 
NetUP MyTV / Bảng hiệu kỹ thuật số

Máy chủ NetUP MyTV cho phép:

1. Tải nội dung video từ các tệp tin lên máy chủ thông qua giao thức FTP hoặc giao diện Web từ máy tính của người vận hành.
2. Mã hóa nội dung đã tải lên thành định dạng có thể phát trực tiếp trên mạng IP.
3. Tạo danh mục các video đã tải lên và xác định thời điểm phát.

Tài liệu

Hướng dẫn về máy chủ NetUP MyTV 
Cập nhật: 15.05.2014