Hệ thống Quản lý Lập hóa đơn & Thuê bao IPTV

    Các chức năng cơ bản của phần mềm lập hóa đơn IPTV bao gồm:
  • duy trì cơ sở dữ liệu của thuê bao
  • phân loại và tính cước cho dịch vụ IPTV
  • khởi tạo và quản lý các chương trình biểu thuế
  • khởi tạo các chứng từ kế toán (hóa đơn)
  • quản lý thẻ truy cập
  • lập báo cáo tài chính

Hệ thống lập hóa đơn IPTV có thể được tích hợp cùng với bất kỳ phần mềm kiểm soát các dịch vụ thuộc các loại khác của bên thứ ba (như truy cập Internet, VoIP, v.v…).

Chúng tôi đã và đang phát triển và hỗ trợ phần mềm lập hóa đơn cho các công ty điện thoại như một sản phẩm cốt lõi từ năm 2001 và đã thực hiện các chương trình kế toán có độ phức tạp khác nhau cho các dịch vụ truyền thông. Bên cạnh các chương trình phân loại tiêu chuẩn, chúng tôi còn có thể thực hiện hầu hết bất kỳ lôgic doanh nghiệp tùy biến nào. Mọi yêu cầu cụ thể của khách hàng đều được xem xét.

Request price

 

NetUP IPTV billing system