NetUP IPTV PC Client

IPTV PC Client (IPTV Player) của NetUP là một phần mềm máy khách được phát triển nhằm cung cấp truy cập đến mọi dịch vụ tương tác trên IPTV Complex của NetUP bằng cách sử dụng một máy tính cá nhân hoặc laptop. Không chỉ cho phép xem các kênh Truyền hình trực tiếp mà còn cho phép xem VoD, Truyền hình theo Yêu cầu, EPG, và các dịch vụ tương tác khác.

Các tính năng được hỗ trợ

  NetUP IPTV PC Client cung cấp tính năng sau đây:
 • các kênh Truyền hình (bao gồm cả các kênh được mã hóa)
 • các chương trình Truyền hình ghi sẵn (Catch Up TV)
 • Truyền hình phát lại
 • các đài phát thanh
 • danh sách phát
 • phim ảnh (VoD, nVoD)
 • báo cáo tài chính
 • quản lý chương trình biểu thuế
 • các dịch vụ tương tác khác nhau

Yêu cầu về hệ thống

  Các yêu cầu tối thiểu:
 • CPU: Pentium IV
 • RAM: 512 MB
 • HDD: 250 MB dung lượng trống
  Các hệ điều hành được hỗ trợ:
 • Windows 2000/XP/7
 • Linux
Request price

 

NetUP IPTV Client (IPTV Player)
Các kênh Truyền hình sẵn có

NetUP IPTV Client (IPTV Player)
Các gói Truyền hình sẵn có

NetUP IPTV Client (IPTV Player)
Thông tin tài chính của người dùng

Request price