IPTV Middleware

NetUP IPTV Middleware là thành phần trung tâm của IPTV Complex vì nó liên kết các hộp giải mã tín hiệu truyền hình IP của thuê bao với thiết bị kiểm soát trung tâm IPTV và xác định trải nghiệm của người dùng.

Công nghệ máy khách phong phú – giao diện người dùng nhanh chóng

IPTV Middleware của NetUP bao gồm hai thành phần chính - máy chủ Middleware và Máy khách STB, một ứng dụng riêng được phát triển trong môi trường C++ được nạp vào một hộp giải mã tín hiệu truyền hình IP. Một công nghệ như thế thường được nhắc đến như một phần mềm trung gian IPTV máy khách phong phú cho phép đạt hiệu năng về giao diện người dùng tốt hơn nhiều so với bất kỳ phần mềm trung gian IPTV dựa trên Web nào, mà điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp của Truyền hình HD hoặc video HD. Đồng thời, giao diện người dùng này có thể tùy biến được.

  Hệ thống phần mềm trung gian IPTV hỗ trợ các dịch vụ sau đây:
 • kênh Truyền hình trực tiếp
 • radio
 • hướng dẫn chương trình điện tử (EPG)
 • video theo yêu cầu (VoD)
 • video gần theo yêu cầu (rạp chiếu phim ảo theo lịch, nVoD)
 • Truyền hình xem lại, Truyền hình theo yêu cầu (tạm ngưng, chuyển tiếp/quay lại nhanh chóng các chương trình Truyền hình)
 • thông tin tài chính/lập hóa đơn
 • kiểm soát của phụ huynh, mật khẩu tài chính, màn hình khóa
 • Duyệt web

Middleware của NetUP hỗ trợ các hộp giải mã tín hiệu truyền hình IP có thương hiệu hàng đầu thế giới như: Amino, Telergy, D-Link, Teletec, v.v...

Request price

 

Middleware da NetUP

Middleware của NetUP

Ảnh màn hình

Second-generation STB Client - TV channels Second-generation STB Client - Movies