NetUP CDN server

Máy chủ NetUP CDN là một phần giải pháp NetUP OTT có nhiệm vụ phân phối các luồng truyền hình Internet giữa những người dùng cuối. Máy chủ CDN thường được đặt tại các trung tâm dữ liệu bởi chúng đòi hỏi kết nối mạng Internet tốc độ cao. Chức năng chính của máy chủ CDN là nhận các luồng từ thiết bị chuyển mã (mỗi kênh truyền hình một luồng) và phân phối (bản sao) chúng giữa những người dùng cuối (mỗi người dùng một luồng). Một tính năng quan trọng khác của máy chủ CDN là bảo vệ luồng không bị sử dụng trái phép. URL của kênh truyền hình tại máy chủ CDN được bảo vệ bằng khóa phiên dùng một lần (vé), do đó không thể sao chép và tái sử dụng URL. Thiết bị của người dùng cuối hợp pháp nhận được vé hợp lệ từ hệ thống trung gian NetUP IPTV.

Máy chủ NetUP CDN trong thiết lập OTT
Máy chủ NetUP CDN trong thiết lập OTT

Máy chủ CDN là một phần mềm có thể cài đặt trên mọi máy chủ x64 cập nhật mới nhất.

Ngoài ra, yêu cầu có:

Thiết bị tùy chọn: