NetUP Transcoder 2.0

 

Bộ chuyển mã phần mềm

 

NetUP Transcoder là giải pháp chuyển mã phần mềm có khả năng tăng tốc phần cứng. Có thể dùng giải pháp này như một máy chủ độc lập hoặc một mô-đun cho NetUP DVB đến cổng IP 8x hoặc NetUP IPTV Combine 8x.

NetUP Transcoder cho phép chuyển mã từ MPEG-2 thành H.264 hoặc ngược lại, thay đổi độ phân giải hình ảnh, tốc độ khung hình, v.v... Đầu ra có thể được gửi đến hệ thống như là các luồng phát đa hướng (UDP) hay phát đơn hướng (HTTP lũy tiến).

Hiệu suất chuyển mã điển hình:

  • HD1080 - 12 kênh
  • HD720 - 20 kênh
  • SD576 - 45 kênh

Tính năng nâng cao:

  • Căn chỉnh các khóa chính
  • Hỗ trợ webcam của Axis

Giao thức truyền tải:

  • UDP phát đa hướng SPTS (vào, ra)
  • UDP phát đa hướng MPTS (vào)
  • HTTP lũy tiến (vào, ra)
  • HLS (vào, ra)
  • RTSP