Catch Up TV & Máy chủ Truyền hình Xem lại

Xem chương trình Truyền hình được trì hoãn có thể được xem là nhu cầu đòi hỏi nhiều nhất trong số tất cả các dịch vụ Truyền hình tương tác. Chỉ có công nghệ IPTV mới cung cấp cho người dùng khả năng tạm dừng hoặc quay lại các chương trình Truyền hình. Dịch vụ như vậy thường được gọi là một dạng Truyền hình Xem lại. Ngoài ra, dịch vụ Truyền hình theo Yêu cầu cũng được dành để xem các chương trình Truyền hình gần đây bằng cách lựa chọn chương trình Truyền hình từ kho lưu trữ.

Access to Catch Up TV and Pause TV

Request price

 

Một kênh Truyền hình được thu từ một vệ tinh hoặc đài phát thanh sẽ được ghi lại trên máy chủ. Trong quá trình duyệt nội dung phương tiện đã ghi lại trên các hộp giải mã tín hiệu truyền hình IP, thông tin về thời gian bắt đầu chương trình Truyền hình sẽ được hiển thị. Thông tin này được cung cấp cho hệ thống một cách thủ công hoặc tự động từ EPG. Duyệt các chương trình Truyền hình đã ghi lại có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các bộ đánh dấu thời điểm bắt đầu chương trình hoặc đơn giản bằng cách chọn một ngày tháng và thời gian tùy ý.

Các dịch vụ Truyền hình theo Yêu cầu và Truyền hình Xem lại được cài đặt trên cùng máy chủ. Thiết bị này giống với máy chủ VOD, gồm có 4 ổ SATA-II HDD có thể tráo đổi nóng, mỗi ổ 750 GB. Điều này tương ứng với khoảng 2000 giờ chương trình Truyền hình được ghi lại. Có thể kết nối một số máy chủ Catch Up TV vào một nhóm để cung cấp dịch vụ Catch Up TV trong các mạng phân phối.

Bộ cắm Truy cập có Điều kiện cho phép mã hóa các dòng đầu ra trên chương trình đang chạy để bảo vệ nội dung phương tiện khỏi truy cập trái phép.

VoD server