Video theo Yêu cầu & Rạp chiếu phim Ảo

Máy chủ Video theo Yêu cầu của NetUP được xây dựng trên một nền hệ thống tiêu chuẩn ngành và hỗ trợ trên 100 dòng đồng thời (1000 thuê bao có tốc độ đóng gói cực đại của VoD thông thường) có tốc độ nén MPEG-2 tiêu biểu là 4 Mb/s mỗi dòng. Cả chế độ tạo dòng đơn hướng và đa hướng đều được hỗ trợ.

NetUP VoD server

Request price

 

Lưu trữ máy chủ gồm có bốn ổ đĩa cứng SATA-II tráo đổi nóng. Tổng dung lượng HDD trong cấu hình tiêu chuẩn là 3 Tbyte hoặc tương đương với hơn 800 bộ phim có chất lượng DVD. Lưu trữ dữ liệu bên ngoài có thể được kết nối trong trường hợp có yêu cầu.

Các bộ phim được lưu trữ ở định dạng MPEG-2 hoặc MPEG-4 AVC (H.264), dòng chuyển tải – SD và HD đều được hỗ trợ. Tốc độ nén có thể được sửa đổi sao cho phù hợp với hoạt động của hộp giải mã tín hiệu truyền hình và/hoặc của hệ thống mạng xuôi dòng. Nội dung video có thể được nạp thông qua smb hoặc ftp.

Mô tả về bộ phim, được hiển thị ở giao diện người dùng Middleware, có thể được đồng bộ hóa với một cơ sở dữ liệu trung tâm trên mạng Internet (Cơ sở Kiến thức Phương tiện, www.media-kb.com). Cơ sở dữ liệu này chứa thông tin đầy đủ và có cấu trúc về nội dung đa phương tiện, mang tính đa ngữ và có thể truy cập tự do.

Máy chủ được cài đặt trong một vỏ đặt trên giá 1U. Có thể kết nối các máy chủ VoD thành một nhóm. Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi đạt được hầu hết hiệu năng và cung cấp VoD trong các mạng phân phối.

Sử dụng CAS của NetUP cho phép tạo dòng nội dung phương tiện đã mã hóa từ máy chủ VOD.

Truyền hình Xem lại, Bộ ghi Video Cá nhân Mạng, và Truyền hình theo Yêu cầu được cài đặt như một máy chủ riêng lẻ trên cùng kết cấu khung.